Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Kirkerne


Kirkerne om Nissum Fjord

Kirken har haft en fremtrædende rolle i Vestjylland og således også omkring Nissum Fjord. De fleste af egnens kirker er bygget middelalderen, de har en markant placering i landskabet, og de er fortsat af stor betydning for befolkningen.  Der er mange hilsener fra den fjernere fortid, fx runer i Staby Kirkes kvadersten (billede ovenfor), granitrelieffer i Ulfborg Kirkes granit og kalkmalerier i mange af kirkerne. Mere nutidig kunst har dog også fået god plads i egnens kirker.

Barske forhold

De særlige barske vejrforhold har gjort, at kirkerne har haft hver deres specielle rolle. Husby Kirke blev reddet fra at blive begravet af sandflugten i midten af 1800-tallet ved anlæggelsen af Husby Klitplantage. Kirkens spir blev før plantagen voksede op brugt som sømærke af søens folk og kaldes rankenspir. 

Katastrofer og kriser

Økonomien har været en anden udfordring, hvilket den nyere Thorsminde Kirke bærer præg af. I mellemkrigstiden har man genbrugt et redningsbådshus til kirkebygning, og et vandingstrug af granit er genanvendt som døbefont. Historiens gang har sat sit præg med minder over katastrofer på havet: fx er strandingen af de engelske krigsskibe ud for kysten mindet ved Sønder Nissum Kirke, og fiskere, som satte livet til på havet, er mindet ved Thorsminde.

Besat

Besættelsestiden er husket i Vedersø Kirke, hvor Kaj Munk er begravet. Som konsekvens af de religiøse vækkelsesbevægelser, der opstod i slutningen af 1800-tallet, har en grundtvigsk valgmenighed bygget Mariekirken i Bøvlingbjerg.

Pilgrimsvandring

For dem, der er interesseret i at komme på Pilgrimsvandring, findes en ca. 100 km lang rute beskrevet i en udgivelse fra Holstebro Fodslaw, Kirkerne, Turistforeningerne, Museerne og Friluftsrådet: ”Nissum Fjord Rundt – Pilgrimsvandringer omkring Holstebro”, som man kan få udleveret på Holstebro Turistbureau eller i Nørre Vosborgs billetsalg.

Se informationer om kirkerne i denne oversigt:

Nissum Fjord 2014  |  Stabyvej 73  |  6990  Ulfborg  |  9749 5241  |  info@nissumfjord.dk