Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Naturpark Nissum Fjord


Oplæg til Naturpark

Naturpark Nissum Fjord er den 13. december 2018 udnævnt som Naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker. Ideen om Naturpark Nissum Fjord har været fremlagt og drøftet på to borgermøder og et lodsejermøde, i Naturparkrådet og i Nissum Fjord Netværkets bestyrelse. 

Arbejdet med Naturparken hviler på 10 års indsats af Nissum Fjord Netværket gennem flere forskellige projekter, der blev gennemført i partnerskab med Holstebro og Lemvig kommuner og i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland. Det er også dette partnerskab, som fortsætter i ledelsen af Naturpark Nissum Fjord. Se Naturpark Nissum Fjords hjemmeside her.

De tidligere projekter har medført:

i) Et organiseret netværk og grupper af frivillige, der arbejder med infrastruktur for faciliteter, formidling og aktiviteter.

ii) En ca.70 km lang rute fjorden rundt med stier, shelters, broer og udkigspunkter.

iii) Et formidlingsmateriale, der viser frem til 40 natur-, kultur- og kunststeder og med kontaktinformationer til naturguides, out-door instruktører, fortællere mv.

iv) Formidlingsplatform via hjemmeside på dansk, tysk og engelsk, arrangementskalender, sociale medier mv.

Danske Naturparker er en mærkningsordning under Friluftsrådet, der udelukkende hviler på frivillighed og samarbejde parterne imellem. Mærkning skal sætte fokus på områdets kvaliteter og bygge på de gode muligheder for natur og kulturoplevelser til gavn for de lokale samfund og for friluftslivet i hele området.

For at sikre kvaliteten og en stadig interesse for udvikling af området er mærkningen til revision hvert femte år. Naturparkplanen, som er under udarbejdelse for 2018-2022, vil blive evalueret og revideret hvert femte år.

Naturparkplanen vil indeholde ideer og projekter, som er udarbejdet i mindre arbejdsgrupper i et tæt samarbejde med en Pilotprojektgruppe bestående af Nissum Fjord Netværket, Lemvig og Holstebro kommuner, Naturstyrelsen Vestjylland og Geopark Vestjylland. Planerne og ideerne vil ligeledes blive drøftet i Naturparkrådet. Naturparkplanen vil blive en del af kommuneplanen, eller et tillæg hertil. 

Naturpark Afgrænsning

Naturparkens afgrænsning foretages for at gøre området synligt og tilgængeligt for besøgende og for at sikre, at der sker en samlet koordinering og formidling af Naturparkens kvaliteter. Der er ingen lovgivning tilknyttet mærkningsordningen.
 
Naturparken omfatter fjorden og det omkringliggende natur- og kulturlandskab. Der er forskellige naturtyper fjord, rørskove, engarealer, klithede, skove og søer. Kulturlandskabet omfatter landsbyer, herregårde, landbrug og landbrugsarealer.
 
De der bor ved fjorden, og i byerne omkring fjorden, er den primære målgruppe, og alle kan organisere sig gennem Nissum Fjord Netværket, for at være med til at udvikle indholdet i Naturparken.

Organisering og proces

Oplæg ved Thomas Damgaard, Lemvig Kommune. Se info i vedhæftede oplæg.
Tilknyttet fil:    Organisering og proces (225 Kb)

Hvad er en naturpark?

Oplæg ved Keld Jessen, Holstebro Kommune. Se info i vedhæftede oplæg.
Tilknyttet fil:    Hvad er en naturpark (733 Kb)

Pilotprojekt: Naturpark Nissum Fjord

Oplæg ved Kristine Kristensen, Nissum Fjord Netværket. Se info i vedhæftede fil.

Benyttelse - beskyttelse

Oplæg ved Janni Egestad Kristensen. Se info i vedhæftede oplæg.
Tilknyttet fil:    Naturpark Nissum Fjord (841 Kb)
Nissum Fjord 2014  |  Stabyvej 73  |  6990  Ulfborg  |  9749 5241  |  info@nissumfjord.dk