Billedserier

Stemningsbilleder Nissum Fjord
Billeder fra Nissum Fjord
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Naturparkrådet


Naturparkrådet Nissum Fjord

Nissum Fjord Naturparkråd blev etableret i forbindelse med Pilotprojekt Naturpark Nissum Fjord i marts 2016. Rådet er dannet af repræsentanter for de foreninger og myndigheder, som har med naturbenyttelse og -beskyttelse at gøre. Rådet har en rådgivende funktion og inddrages f.eks i udarbejdelsen af den Naturpark Plan, der er under udarbejdelse for Naturpark Nissum Fjord, og som skal danne grundlaget for arbejdet i Naturparken. Se Naturpark Nissum Fjords hjemeside her.
 
Naturparkrådet for Naturpark Nissum Fjord består af følgende medlemmer: 
Landboforeningerne:
Formand Bent Graversen, Lemvigegnens Landboforening
Kristian Gade, Holstebro-Struer Landboforening (som repræsentant for Heden & Fjorden og Vestjysk Landboforening).
Friluftsrådet:
Allan Kjær Villesen,  Kreds Limfjord Syd
Dansk Naturfredningsforening:
Anders Plougmann
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune:
Helle I. M. Sigh, Afdelingsleder Strandingsmuseet
Natur- & Erhvervstyrelsen, Fiskeri:
Kim Paulsen
Dansk Ornitologisk Forening:
Agner Svenstrup, Caretaker Nissum Fjord
Danmarks Jægerforbund:
Freddy Hansen
Kystdirektoratet:
Thomas Larsen, Landinspektør Søterritoriet
Turismeområdet:
Chef for Erhverv og Turisme, Holstebro Kommune,
Chef for Erhverv og Turisme, Lemvig Kommune
Steen Lorentzen, Ulfborg Turistforening
Nissum Fjord Netværket:
Formand Rita Sønderby
Udvalgsformænd for Teknik og Miljø fra kommunerne (formand for Naturparkrådet på skift):
Holstebro Kommune: Karsten Filsø
Lemvig Kommune: Jørgen Nørby
Naturstyrelsen:
Thomas Borup Svendsen, Skovrider

 

Box Facebook Aktivitetskalender
Nissum Fjord 2014  |  Stabyvej 73  |  6990  Ulfborg  |  9749 5241  |  info@nissumfjord.dk