Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Natursteder


Vådområde Lilleåen - Kortpkt. 2

Vådområde fra genslyngning af Lilleåen. Fugle ses bedst fra udsigtsplads vest for Skærum Mølle. Adgang til stisystem fra P-pladsen ved Skærum Mølle.

Gørding - Kortpkt. 6

Ved t-kryds drej til venstre for Gørding Fugletårn. Drej til højre for fjordfiskerhus med privat samling af redskaber brugt på Nissum Fjord.

Damhus Å Havn - Kortpkt. 7

En jollehavn med madpakkehus. På www.spor.dk finder du markeret rute på 4 km forbi Harpøth Havn til Sandbæk Næs.

Harpøt Havn - Kortpkt. 10

En jollehavn med fantastisk fjordblik. Her kan man gøre et fint ophold under turen til Sandbæk Næs.

Sandbæk Næs - Kortpkt. 11

Sandbækvej ml. nr. 44 og 48. Skiltning mod fjorden til en fjordhytte som f.eks. kan benyttes til medbragt madkurv. Muldtoilet, mulighed for tøjring og græsning af islandske heste.

Bøvling Havn - Kortpkt. 17

En jollehavn med færgefartshistorier. Her starter også en 3 km trampesti: "Sporet ved Bøvling Fjordvej" med tilhørende folder.

Krogshede Fugletårn - Kortpkt. 18

Bag gården Krogshedevej 14, 7650 Bøvlingbjerg. Godt sted for kaffe findes ved stien nord for fugletårnet.

Pumpehuset Ramme Å - Kortpkt. 24

Udsigtpunkt på toppen af pumpehusetm, der ligger 100 m øst for Thorsmindevej. Borde-bænke og kortplancher over fjorden.

Natursti Øen Thorsminde - Kortpkt. 26

Stien starter for enden af Havnevej. Det er en sti på ca. 3 km med Fugletårn længst ude på "øen". Se folder med vandreture på www.nissumfjord.dk under Kort og infotavler.

Husby Klitplantage

Husby Klitplantage ligger i området mellem Vester Husby og Bjerghuse og er Danmarks vestligste bøgelund. Plantagen byder på alt fra vandreture i klitheden til badeture i hav og sø, og ikke mindst den særlige vestjyske stilhed. Se folder med kort og vandreture her.
 
 
 

Helmklink Havn - Kortpkt. 30

 En dejlig jollehavn, som ligger med åben udsigt til fjorden. Legeplads og bålhytte.

Sandholm Havn - Kortpkt. 31

En hyggelig jollehavn, hvor man ofte møder fritidsfiskere. Havnen har egen legeplads

Felsted Havn - Kortpkt. 32

Jollehavnen ligger i forbindelse med resterne fra forsøg på inddæmning af Felsted Kog.

Kloster Havn - Kortpkt. 39

En rigtig hyggelig jollehavn med fiskehuse, en shelterplads, grill og borde-bænke.

Kytterup Havn - Kortpkt. 40

En hyggelig jollehavn med shelterplads, grill og borde-bænke.
Nissum Fjord 2014  |  Stabyvej 73  |  6990  Ulfborg  |  9749 5241  |  info@nissumfjord.dk